دستور العمل ارائه مقاله بصورت مجازی در کنفرانس

پژوهشگران گرامی

با توجه به شرایط کنونی کشور و بخش نامه وزارت علوم مبنی عدم برگزاری همایش ها بصورت حضوری ، جهت حفظ سلامتی شرکت کنندگان گرامی، همایش بصورت وبینار برگزار می گردد ، لطفا بر اساس دستور العمل ارائه شده در تصویر زیر و همچنین فیلم آموزشی زیر جهت ارائه مقاله خود اقدام نمائید.

ضمننا تعداد 4 مقاله بعنوان مقاله برتر معرقی خواهد شد که لوح تقدید تقدیم آنها خواهد شد.

ورود به صفحه وبینار

فایل ارئه پاور پوینت را دانلود کرده و تکمیل کنید

ورود به صفحه وبینار