چاپ تعدادی از مقالات پذیرفته شده در مجلات علمی پژوهشی، ISI و SCOPUS

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه کنفرانس و مجلات معتبر علمی پژوهشی، ISI و SCOPUS مقرر گردید تعداد محدودی از مقالات پذیرفته شده در کنفرانس در صورت رعایت استاندارد های مجلات (رعایت ترجمه مناسب، عدم وجود تشابهات زیاد و فرمت مورد نظر مجله) در فرایند چاپ این مجلات قرار گیرند. لذا از آندسته از متقاضیانی که تمایل به چاپ مقاله خود در مجلات معتبر و مورد تایید را دارند می توانند در پنل کاربری خود پس از پذیرش نهایی، در قسمت وضعیت و هزینه مقاله نسبت به انتخاب خدمات و پرداخت هزینه های کنفرانس و چاپ در مجلات اقدام نمایند. لازم به توضیح است مدت زمان چاپ مقاله از روز پرداخت هزینه کنفرانس و مجله 60 روز کاری میباشد و در صورت عدم چاپ هزینه ای دریافت نخواهد شد. پیشنهاد می شود جهت رعایت استانداردهای مجلات جهت ترجمه، فرمت بندی و بررسی تشابهات علمی از دبیرخانه همین کنفرانس استفاده گردد. لازم به توضیح است این مجلات دارای رتبه علمی پژوهشی، ISI و SCOPUS و مورد تایید وزارت علوم بوده و مناسب اخذ نمره پژوهشی جهت دفاع دکتری و ارشد می باشد.