این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر سید مجتبی حسینی
هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر


صفحه اصلی > ثبت شکایات
.: ثبت شکایات

در صورتی که هر گونه شکایتی از روند اجرای برگزاری کنفرانس دارید یا می توانید به صورت حضوری به ادرس دبیرخانه مراجعه نموده تا نسبت به برطرف کردن اعتراض شما رسیدگی گردد و یا با ایمیل و شماره تماس های دبیرخانه تماس بگیرید.
با تشکر