دکتر سید مجتبی حسینی
هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر


صفحه اصلی > درباره ما
.: درباره ما

اینجانب در سال 1391 با هدف کمک به جامعه علمی و دانشگاهی کشوردر برگزاری کنگره ها، کنفرانس ها، سمینارها و نمایشگاهها قدم به عرصه کار علمی و فرهنگی کشور نهادم. پس از گذشت چند سال از شروع فعالیتم و با درنظر گرفتن نیاز علمی کشور درخصوص برپایی کنفرانس های در خور شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبادرت به برگزاری کنفرانس های علمی نمودم. هیات علمی شامل اساتید مختلف دانشگاهی،اعضا هیات علمی دانشگاه ها، معاونین و روسا دانشگاه های کشور می باشد. با این سطح علمی هیات علمی و با توجه به روابط گسترده داخلی و بین المللی در خصوص برگزاری کنفرانس های علمی، مقالات شرکت کنندگان را دریافت کرده از نظر سطح علمی داوری و بررسی کرده و پس از پذیرش نهایی بعد از برگزاری همایش در سایت ها و مراجع علمی معتبر داخلی و بین المللی نمایه خواهم کرد. با باور این ارزش‌های سازمانی، در مسیر موفقیت حرکت می‌کنم .  من باور رسیدن به موفققیت و رشد را، در گسترش علم ترویج می‌دهم.  من شفافیت و احترام را در ارتباطات و فعالیت‌هایم ایجاد می‌کنم تا حرکتی هماهنگ در بستری آرام، بین شرکت کننده گان در این رخداد علمی اتفاق بیفتد.

 راه های ارتباطی با این مجموعه:

رییس کمیته هماهنگی:

 دکتر توفیق طاهرخانی

تلفن:09123824098

Info@c-it.ir