دکتر سید مجتبی حسینی
هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمامی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات ارسال شد **به روز شد**
تمامی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات از طریق اداره پست به نشانی پستی شان ارسال شده که با توجه مسافتهای مختلف، به دست شرکت کنندگان خواهد رسید.
نام و کد رهگیری پستی بسته ها در ادامه مطلب درج گردید.

طبق وعده دبیرخانه کنفرانس تمامی گواهی نامه ها و سی دی مجموعه مقالات پژوهشگران و شرکت کنندگان از طریق اداره پست به نشانی پستی شان  ارسال شده که با توجه مسافتهای مختلف، به دست شرکت کنندگان خواهد رسید.

لیست مرتب شده بر اساس نام:

مقصد گیرنده فرستنده شماره مرسوله
رشت ابراهیم کوهستانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700041920004119
تهران احسان اصفیا دبیرخانه کنفرانس 530699618700106870000119
بجنورد احمد باغچقی دبیرخانه کنفرانس 530699618700109100094111
جهرم احمد رستگارنژاد دبیرخانه کنفرانس 530699618700204800074111
کوهپایه احمد عربزاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700188020837119
اصفهان احمدرضا رضیان دبیرخانه کنفرانس 530699618700186870008119
بابل احمدرضا هاشمی دبیرخانه کنفرانس 530699618700024900047119
رشت اذر طاعتی دبیرخانه کنفرانس 530699618700045220004119
کرج ارزو فرمانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700099150003119
قائم شهر ارمین حسن زاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700025970476119
تهران ازاده تیموری دبیرخانه کنفرانس 530699618700145300000119
زرند اسما علوی دبیرخانه کنفرانس 530699618700177820776111
تهران اسماعیل میرزایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700128270000119
همدان اشکان عباسی دبیرخانه کنفرانس 530699618700140920065111
قم اعظم دوه لی دبیرخانه کنفرانس 530699618700088950037119
تهران افسانه عظیمی دبیرخانه کنفرانس 530699618700156500000119
گناباد افشین شعیبی دبیرخانه کنفرانس 530699618700097000969111
بجنورد اکبر باغچقی دبیرخانه کنفرانس 530699618700111620094111
بندرانزلی الناز عسگری فر دبیرخانه کنفرانس 530699618700047370043119
شیراز-فارس الناز کاریزی دبیرخانه کنفرانس 530699618700199220007111
خمین الهام خسروی دبیرخانه کنفرانس 530699618700206950388119
کرمان الهه محمودی دبیرخانه کنفرانس 530699618700179970076111
شازند الهه نوری دبیرخانه کنفرانس 530699618700203720386119
تهران الیکا فعلی دبیرخانه کنفرانس 530699618700084650000119
کرمان امید همایون روز دبیرخانه کنفرانس 530699618700175670076111
بجنورد امیدرضایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700110550094111
شیراز-فارس امیر احمد نیری دبیرخانه کنفرانس 530699618700213850007111
قزوین امیر احمدیان دبیرخانه کنفرانس 530699618700038320034119
دامغان امیر رضایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700078820367119
اقبال امیر مرادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700058575973119
تبریز امیر مسافری دبیرخانه کنفرانس 530699618700059650005119
یزد امیرحسین صدری دبیرخانه کنفرانس 530699618700159720089111
یاسوج امیرزارع دبیرخانه کنفرانس 530699618700126120759111
اهواز امین ذیلابی دبیرخانه کنفرانس 530699618700148520006111
همدان امین ضرابی دبیرخانه کنفرانس 530699618700138400065111
استهبان امینه ناصری دبیرخانه کنفرانس 530699618700198150745111
تهران انا ابراهیمی دبیرخانه کنفرانس 530699618700134100000119
کرمان ایمان خدایی جلال ابادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700170300076111
شیراز-فارس ایمان روستایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700197070007111
رزن ایوب مجیدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700134106568111
بهبهان آزاده باستانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700151120636111
کرمان آزاده خالقی دبیرخانه کنفرانس 530699618700194850076111
کرمانشاه آزاده محمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700243220067111
اهواز آناهیتا موسوی دبیرخانه کنفرانس 530699618700121750006111
تهران بهاره نوروزی دبیرخانه کنفرانس 530699618700159720000119
تهران بهزاد تاتی دبیرخانه کنفرانس 530699618700177820000119
کرمانشاه بهناز پروانه دبیرخانه کنفرانس 530699618700245370067111
سبزوار بهناز خسروابادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700098070096111
تهران بهنام صداقت دبیرخانه کنفرانس 530699618700140920000119
اصفهان بیتا جهان تابی دبیرخانه کنفرانس 530699618700180420008119
تهران پدرام حقیقی دبیرخانه کنفرانس 530699618700164470000119
بوشهر پردیس چوبینه دبیرخانه کنفرانس 530699618700225120075111
تهران پروانه سلیمانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700113770000119
بم پرویز پورابراهیم دبیرخانه کنفرانس 530699618700184720766111
تهران پریسا نیازمند دبیرخانه کنفرانس 530699618700115920000119
یاسوج پژمان انصاری دبیرخانه کنفرانس 530699618700124970759111
تهران پژومان تقربیان دبیرخانه کنفرانس 530699618700095850000119
همدان پگاه سروی دبیرخانه کنفرانس 530699618700136250065111
مشهد ثمین اسادات جوادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700084650009111
تبریز جلیل نورمحمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700049520005119
فسا جمالی نیا دبیرخانه کنفرانس 530699618700201570746111
تهران حدیث بابایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700127200000119
اسدیه حسام افشار کهن دبیرخانه کنفرانس 530699618700039409744119
ملارد حسن عطایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700150053169119
بابل حسن نتاج دبیرخانه کنفرانس 530699618700030720047119
تهران حسین موسوی دبیرخانه کنفرانس 530699618700151120000119
پارس آباد حکمت محمدزاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700072370569119
تبریز حمید باشعور دبیرخانه کنفرانس 530699618700050970005119
مشهد حمید رحیمی دبیرخانه کنفرانس 530699618700094770009111
شباب حمید شبابی دبیرخانه کنفرانس 530699618700255506951111
قدس حمید قراگوزلو دبیرخانه کنفرانس 530699618700161250375119
کرمانشاه حمید ملکی دبیرخانه کنفرانس 530699618700253350067111
سنندج حمیدرضا گنجی دبیرخانه کنفرانس 530699618700234170066111
تهران حمیده حسن پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700174600000119
بابل حوا عزیزی دبیرخانه کنفرانس 530699618700017000047119
گناباد حوا علیزاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700103650969111
تهران راحله ابیار دبیرخانه کنفرانس 530699618700176750000119
کرمان راسخ معافی دبیرخانه کنفرانس 530699618700167700076111
شهر کرد راضیخ اسکندری دبیرخانه کنفرانس 530699618700131870088111
شهر کرد راضیه باقری دبیرخانه کنفرانس 530699618700132950088111
اصفهان راضیه جولایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700184720008119
زاهدان راضیه صانعی طبس دبیرخانه کنفرانس 530699618700164470098111
کرمان رامین سلجوقی نژاد دبیرخانه کنفرانس 530699618700174600076111
سیرجان رسول تقی زاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700173520078111
کرمانشاه رسول صادقی دبیرخانه کنفرانس 530699618700241070067111
اردبیل رضا بهرامی دبیرخانه کنفرانس 530699618700070220056119
بجنورد رضا جوادزاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700107950094111
اقلید رضا حسن بیگی دبیرخانه کنفرانس 530699618700211700738111
تنکابن رضا سروش دبیرخانه کنفرانس 530699618700016920468119
کرج رضا صفدری دبیرخانه کنفرانس 530699618700100420003119
کرمانشاه رقیه احمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700247520067111
آمل روزبه رمضانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700015850046119
صومعه سرا روزیتا خان زلفی دبیرخانه کنفرانس 530699618700028200436119
قزوین رومینا بابایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700037250034119
قم رویا سعیدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700087870037119
سبزوار رویا محمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700102570096111
فولادشهر زهرا امیری دبیرخانه کنفرانس 530699618700187950849119
شیراز-فارس زهرا رحیمی فر دبیرخانه کنفرانس 530699618700212770007111
شهر کرد زهرا کبیری دبیرخانه کنفرانس 530699618700130800088111
اهواز زهرا منجزی دبیرخانه کنفرانس 530699618700147450006111
تهران زهرا میثاقیان دبیرخانه کنفرانس 530699618700139470000119
اصفهان زهره غفوری دبیرخانه کنفرانس 530699618700179970008119
سبزوار زهره فصیح فر دبیرخانه کنفرانس 530699618700100420096111
تربت حیدریه زهره نوذری دبیرخانه کنفرانس 530699618700090470095111
تهران زینب بوالحنیفه دبیرخانه کنفرانس 530699618700092620000119
ایلام زینب زرگوشی دبیرخانه کنفرانس 530699618700258720693111
کرمانشاه سارا خسروی دبیرخانه کنفرانس 530699618700244300067111
شیراز-فارس سارا شیخی دبیرخانه کنفرانس 530699618700208100007111
شیراز-فارس سارا نورزاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700206950007111
ارومیه سالار صادق نژاد دبیرخانه کنفرانس 530699618700054270057119
تهران سامان کرباسی دبیرخانه کنفرانس 530699618700129350000119
گلوگاه-مازندران ساناز مجریان دبیرخانه کنفرانس 530699618700023820486119
زاهدان سبحان باقری دبیرخانه کنفرانس 530699618700162320098111
مشهد سپیده درخشان دبیرخانه کنفرانس 530699618700086800009111
ری سپیده کیانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700166620181319
تهران ستاره بهربر دبیرخانه کنفرانس 530699618700126120000119
مهربان سجاد مولایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700076675476119
بجنورد سجاد نظری دبیرخانه کنفرانس 530699618700108020094111
تهران سحاد سبزی دبیرخانه کنفرانس 530699618700160170000119
تهران سعید اشرفی دبیرخانه کنفرانس 530699618700146370000119
مشهد سعید بابایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700091550009111
تهران سعید خدابخشی دبیرخانه کنفرانس 530699618700162320000119
تهران سعید سعیدی نژاد دبیرخانه کنفرانس 530699618700138400000119
تهران سعید طلعتی دبیرخانه کنفرانس 530699618700158650000119
اردبیل سعید عزیز زاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700073450056119
گرگان سعید عزیزپور دبیرخانه کنفرانس 530699618700027120049119
اردبیل سعید لوایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700074520056119
جم سعید محمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700219307558111
زنجان سعید ناصحی دبیرخانه کنفرانس 530699618700079900045119
بابل سعید نوشادیان دبیرخانه کنفرانس 530699618700022750047119
بوشهر سعیده سرمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700223970075111
تربت جام سعیده مظفری دبیرخانه کنفرانس 530699618700101500957111
کوهدشت سکینه جعفری دبیرخانه کنفرانس 530699618700240000684111
کردکوی سمانه احمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700026050488119
قم سمانه کشاورزی دبیرخانه کنفرانس 530699618700102570037119
بندرامام خمینی سمیرا جعفری دبیرخانه کنفرانس 530699618700152206356111
مشهد سمیرا عربی یزدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700095850009111
زنجان سمین قاسمی دبیرخانه کنفرانس 530699618700080350045119
ساوه سمیه حیدری دبیرخانه کنفرانس 530699618700201570039119
جیرفت سمیه شعبانی زاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700169850786111
کرمانشاه سمیه مقصودی دبیرخانه کنفرانس 530699618700246450067111
همدان سهیلا ملک پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700143150065111
تهران سیامک هاشمی دبیرخانه کنفرانس 530699618700154350000119
شیراز-فارس سید سجاد موید دبیرخانه کنفرانس 530699618700207020007111
بوشهر سید طوبی درخشنده دبیرخانه کنفرانس 530699618700226200075111
ایلام سیدشهاب الدین نورمحمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700260250693111
یزد سیدمحمدجواد حسینی دبیرخانه کنفرانس 530699618700160170089111
بوشهر سیدهخ مریم موسوی راد دبیرخانه کنفرانس 530699618700221820075111
اردبیل شاهین فراستی دبیرخانه کنفرانس 530699618700064400056119
اصفهان شکوفه یراقی دبیرخانه کنفرانس 530699618700195920008119
اصفهان شکوه بهزاد فر دبیرخانه کنفرانس 530699618700178900008119
ایلام شکوه یوسف جمال دبیرخانه کنفرانس 530699618700256570693111
بابل شهربانو قلی پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700021670047119
تهران شیرین رنجبران دبیرخانه کنفرانس 530699618700153270000119
تهران شیما اشرفی دبیرخانه کنفرانس 530699618700082500000119
کرمان شیما شفیعی دبیرخانه کنفرانس 530699618700180420076111
اصفهان صادق عقدایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700199220008119
قزوین صفورا نادعلی دبیرخانه کنفرانس 530699618700035100034119
اردبیل صمد نجار دبیرخانه کنفرانس 530699618700067620056119
کرمانشاه ضیاالجدیاوی دبیرخانه کنفرانس 530699618700252270067111
تهران طاهره طاهری دبیرخانه کنفرانس 530699618700110550000119
تهران طاهره محمد دبیرخانه کنفرانس 530699618700090470000119
کرمان طوبی ملایی  دبیرخانه کنفرانس 530699618700176750076111
سیاهکل عبدالرضا حسین پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700044150443119
خرم آباد-لرستان عرفان گله دار مفرد دبیرخانه کنفرانس 530699618700238470068111
همدان علی احمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700135170065111
تهران علی ترابی نژاد دبیرخانه کنفرانس 530699618700085720000119
همدان علی جهان پاک دبیرخانه کنفرانس 530699618700133020065111
تهران علی خزلی دبیرخانه کنفرانس 530699618700130800000119
دامغان علی رضایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700077750367119
سقز علی صابری دبیرخانه کنفرانس 530699618700232020668111
تهران علی صالح دبیرخانه کنفرانس 530699618700163400000119
اردبیل علی نقی پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700071300056119
زنجان علیرضا احمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700081420045119
کازرون علیرضا دهقان دبیرخانه کنفرانس 530699618700196000073111
تهران علیرضا زهرایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700109100000119
قاسم آباد عمار کایزی دبیرخانه کنفرانس 530699618700096929566111
مشهد عیسی نجفی دبیرخانه کنفرانس 530699618700088950009111
جم غلامرضا احمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700222907558111
رشت فاطمه احمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700029270004119
اهواز فاطمه پسندیده دبیرخانه کنفرانس 530699618700254420006111
رشت فاطمه حقیقت خواه دبیرخانه کنفرانس 530699618700046300004119
ارومیه فاطمه حیدری دبیرخانه کنفرانس 530699618700053200057119
تهران فاطمه دلشاد دبیرخانه کنفرانس 530699618700089020000119
جیرفت فاطمه سلیمانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700171370786111
اصفهان فاطمه کاویانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700196000008119
زابل فاطمه کیخا دبیرخانه کنفرانس 530699618700163400986111
اصفهان فاطمه گلشاهی دبیرخانه کنفرانس 530699618700197070008119
قم فاطمه لاهوتی دبیرخانه کنفرانس 530699618700086800037119
ملایر فائزه قمری دبیرخانه کنفرانس 530699618700142070657111
خلخال فرامرز شمسی دبیرخانه کنفرانس 530699618700075600568119
اهواز فرخنده آریان فر دبیرخانه کنفرانس 530699618700122820006111
تهران فرزانه لامعی دبیرخانه کنفرانس 530699618700132950000119
خوی فرشاد عمویی دبیرخانه کنفرانس 530699618700056420058119
سقز فرشاد محمدزاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700233100668111
دلوار فرشته دربندی دبیرخانه کنفرانس 530699618700217157547111
سراب فرشته قدکچی دبیرخانه کنفرانس 530699618700052120547119
کوهدشت فرشید اسدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700237400684111
تهران فروغ کریم زاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700094770000119
تهران فریبا سیمرد دبیرخانه کنفرانس 530699618700133020000119
بندرماهشهر فریبا نخلی دبیرخانه کنفرانس 530699618700146370635111
شهر کرد فریباترکی دبیرخانه کنفرانس 530699618700129350088111
قم فقیه موسوی دبیرخانه کنفرانس 530699618700101500037119
خمین فهیمه کاظمی دبیرخانه کنفرانس 530699618700205870388119
دره شهر فوزیه غلامرضایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700259800696111
نقده کیوان پرچم دبیرخانه کنفرانس 530699618700057500576119
تبریز کیومرث تقی پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700060100005119
دماوند گوهر ملایری دبیرخانه کنفرانس 530699618700152200397119
قدس لیلا حسن زاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700167700375119
شیراز-فارس لیلا خلوتی دبیرخانه کنفرانس 530699618700210620007111
خمینی شهر لیلا ورزنده دبیرخانه کنفرانس 530699618700190550084119
اهواز مارال کلاه کج دبیرخانه کنفرانس 530699618700120670006111
شاهرود مجتبی حسینی دبیرخانه کنفرانس 530699618700061170036119
اهواز مجتبی صولتی دبیرخانه کنفرانس 530699618700150050006111
شیراز-فارس مجتبی نیکنام دبیرخانه کنفرانس 530699618700205870007111
شیراز-فارس مجتبی نیکو نژاد دبیرخانه کنفرانس 530699618700216070007111
تهران مجید جعفری دبیرخانه کنفرانس 530699618700141000000119
کرمانشاه مجید سپهوند دبیرخانه کنفرانس 530699618700249670067111
مشهد مجید فدایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700085720009111
اراک محدثه رحیم زاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700202650038119
قم محدثه محمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700104720037119
شیراز-فارس محسن راجی دبیرخانه کنفرانس 530699618700200500007111
سرپل ذهاب محسن کریمی دبیرخانه کنفرانس 530699618700250120677111
تهران محسن کشاورزی دبیرخانه کنفرانس 530699618700173520000119
کرمان محسن محمدرضایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700181500076111
تهران محمد جاسم دبیرخانه کنفرانس 530699618700155420000119
داراب-فارس محمد حسن حسینی پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700209170748111
تهران محمد رسایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700144220000119
خرمشهر محمد سرایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700123900064111
تهران محمد صادقی دبیرخانه کنفرانس 530699618700165550000119
رودبار-گیلان محمد صادقی دبیرخانه کنفرانس 530699618700048450446119
بندرکنگان محمد علی بحرینی دبیرخانه کنفرانس 530699618700224057557111
شیراز-فارس محمد علی ترکمانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700214920007111
نجف آباد محمد قضایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700189100085119
خرم آباد-لرستان محمد گرامی فرد دبیرخانه کنفرانس 530699618700235250068111
بیرجند محمد محمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700106870097111
تهران محمد محمدی نسب دبیرخانه کنفرانس 530699618700157570000119
اهواز محمد مهدی موسوی دبیرخانه کنفرانس 530699618700154350006111
آمل محمد موسوی دبیرخانه کنفرانس 530699618700032870046119
رشت محمدرضا انصاری دبیرخانه کنفرانس 530699618700042000004119
دورود محمدرضا حسین زاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700236320688111
تهران محمدرضا خواموشانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700093700000119
نجف آباد محمدرضا فرقانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700193770085119
همدان محمدرضا مرادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700141000065111
اهواز محمدرضا مرعشی فرد دبیرخانه کنفرانس 530699618700149600006111
اصفهان محمدرضا نیلفروشان دبیرخانه کنفرانس 530699618700200500008119
شاهین شهر محمدرضا همتی دبیرخانه کنفرانس 530699618700185800083119
تهران محمود بربریان دبیرخانه کنفرانس 530699618700108020000119
تهران محمود فتاح دبیرخانه کنفرانس 530699618700136250000119
قم محمود گل پرور دبیرخانه کنفرانس 530699618700103650037119
اهواز محمود لبخنده دبیرخانه کنفرانس 530699618700153270006111
مامونیه مرتضی پاک نیت دبیرخانه کنفرانس 530699618700204800394119
تهران مرجان خیرخواه دبیرخانه کنفرانس 530699618700172450000119
اندیمشک مرجان مافی دبیرخانه کنفرانس 530699618700119220648111
اهواز مرجان نادران دبیرخانه کنفرانس 530699618700145300006111
اصفهان مرضیه طرقی دبیرخانه کنفرانس 530699618700191620008119
بردسیر مرضیه قدیری ترشاب دبیرخانه کنفرانس 530699618700166620784111
بوشهر مرضیه معصومی دبیرخانه کنفرانس 530699618700220750075111
ایلام مریم بسطامی دبیرخانه کنفرانس 530699618700257650693111
سامان-چهارمحال و بختیاری مریم چهل گردی دبیرخانه کنفرانس 530699618700128270885111
مشهد مریم ربانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700092620009111
کرمانشاه مریم رحیمی دبیرخانه کنفرانس 530699618700248600067111
لنگرود مریم روشن دل دبیرخانه کنفرانس 530699618700043070447119
ابوموسی مریم سلیمانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700034027959119
ارومیه مریم شمس الدینی دبیرخانه کنفرانس 530699618700055350057119
یزد مریم مرادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700155420089111
بابلسر مژده دامچی دبیرخانه کنفرانس 530699618700020600474119
آمل مژده مرادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700033950046119
یزد مژگان دهقانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700158650089111
اصفهان مژگان مرادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700181500008119
اصفهان مسعود پورفرزاد دبیرخانه کنفرانس 530699618700192700008119
کرمانشاه مسلم الماسی کاکاوندی دبیرخانه کنفرانس 530699618700251200067111
بروجرد مصطفی جهان پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700239550069111
سبزوار معصومه اسدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700089020096111
شیراز-فارس معصومه دشتبان دبیرخانه کنفرانس 530699618700203720007111
تبریز معصومه مطلبی دبیرخانه کنفرانس 530699618700040850005119
کرج معین کمالی دبیرخانه کنفرانس 530699618700097000003119
تهران منصور عزیزی دبیرخانه کنفرانس 530699618700148520000119
کرمان منصوره توکلی دبیرخانه کنفرانس 530699618700172450076111
زیر آب منیژه خادمیان دبیرخانه کنفرانس 530699618700018070478119
شاهین شهر منیژه عبداله زاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700183650083119
فسا مهدی بردبار دبیرخانه کنفرانس 530699618700215000746111
تهران مهدی حسن پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700170300000119
بیرجند مهدی خزاعی پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700104720097111
تهران مهدی سخائی دبیرخانه کنفرانس 530699618700116000000119
مشگین شهر مهدی سیفی دبیرخانه کنفرانس 530699618700068700566119
اهواز مهدی شاکری  دبیرخانه کنفرانس 530699618700144220006111
مشهد مهدی شهابی پور دبیرخانه کنفرانس 530699618700093700009111
یاسوج مهدی صادقی مقدم دبیرخانه کنفرانس 530699618700125050759111
تهران مهدی عبدالهی دبیرخانه کنفرانس 530699618700147450000119
ورامین مهدی محمدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700091550337119
قزوین مهدی ملامطلبی دبیرخانه کنفرانس 530699618700036170034119
همدان مهدی نقوی دبیرخانه کنفرانس 530699618700139470065111
تهران مهدیه باقری دبیرخانه کنفرانس 530699618700149600000119
جیرفت مهدیه سالاری دبیرخانه کنفرانس 530699618700168770786111
تهران مهرداد کنعان دبیرخانه کنفرانس 530699618700142070000119
نور مهسا اسلامی دبیرخانه کنفرانس 530699618700019150464119
کرج مهسا طهماسبی دبیرخانه کنفرانس 530699618700096920003119
خرم آباد-لرستان مهسا ملکی دبیرخانه کنفرانس 530699618700231950068111
تهران مونا نصرالهی دبیرخانه کنفرانس 530699618700107950000119
تهران میترا غفاری دبیرخانه کنفرانس 530699618700171370000119
کرمان میثم جباری دبیرخانه کنفرانس 530699618700178900076111
تهران میلاد اقامحسنی دبیرخانه کنفرانس 530699618700083570000119
کرج میلاد غفوریان دبیرخانه کنفرانس 530699618700098070003119
تهران مینا حسینی دبیرخانه کنفرانس 530699618700105800000119
همدان مینا سهل البیع دبیرخانه کنفرانس 530699618700137320065111
تهران مینا شیخ دبیرخانه کنفرانس 530699618700111620000119
تهران مینا گل دوست دبیرخانه کنفرانس 530699618700137320000119
اصفهان نازنین خوژندی دبیرخانه کنفرانس 530699618700198150008119
میبد ناصر باقری محمود ابادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700156500896111
یزد نجمه ریاحی دبیرخانه کنفرانس 530699618700157570089111
کرمان نجمه ملکوتی فر دبیرخانه کنفرانس 530699618700165550076111
اردبیل ندا ابراهیم نژاد دبیرخانه کنفرانس 530699618700069770056119
تهران ندا اکبری دبیرخانه کنفرانس 530699618700175670000119
شهر کرد ندا کیانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700127200088111
تهران ندا نجفی دبیرخانه کنفرانس 530699618700135170000119
تهران ندا وحیدی دبیرخانه کنفرانس 530699618700168770000119
مراغه-آذربایجان شرقی ندا یزدان خواه دبیرخانه کنفرانس 530699618700051050055119
زاهدان نرگس شمشادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700161250098111
مشهد نسرین اشراقی دبیرخانه کنفرانس 530699618700087870009111
کرمان نسیم اکبری زاده دبیرخانه کنفرانس 530699618700183650076111
بیرجند نیلوفر روانبخش دبیرخانه کنفرانس 530699618700105800097111
اصفهان نیلوفر موحدیان دبیرخانه کنفرانس 530699618700194850008119
میانه نینا مقدمی دبیرخانه کنفرانس 530699618700062250053119
شیراز-فارس هاجر شهبازی دبیرخانه کنفرانس 530699618700202650007111
مشهد هادی ذوالفقاری دبیرخانه کنفرانس 530699618700099150009111
تهران هادی سعدونی دبیرخانه کنفرانس 530699618700131870000119
کرمان هادی ملایی دبیرخانه کنفرانس 530699618700182570076111
اصفهان هادی مهدوی نیا دبیرخانه کنفرانس 530699618700182570008119
شهریار هدیه خیرخواه دبیرخانه کنفرانس 530699618700112700335119
تهران هنگامه اقاجعفری دبیرخانه کنفرانس 530699618700114850000119
بابلسر وحدت ناظریان دبیرخانه کنفرانس 530699618700031800474119
تهران وحید بختیاری دبیرخانه کنفرانس 530699618700143150000119
مرودشت وحید حیدری حسام ابادی دبیرخانه کنفرانس 530699618700195920737111
تهران وحید خدابخش دبیرخانه کنفرانس 530699618700169850000119
تبریز وحید کبودی دبیرخانه کنفرانس 530699618700063320005119
کرمانشاه یگانه ترابی روحانی دبیرخانه کنفرانس 530699618700242150067111
بوشهر یلدا درخشانیان دبیرخانه کنفرانس 530699618700218220075111


به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند آندسته از عزیزانی که گواهی های پذیرش و سی دی مجموعه مقالات آنها به دستشان رسیده ولی دارای ایرادات نوشتاری و ... می باشد و همچنین عزیزانی که هزینه های مقالات را پرداخت نموده ولی نام انها بنا بر هر دلیلی در لیست نیست و گواهی و سی دی مجموعه مقالات بدستشان نرسیده می توانند از طریق ایمیل eslahconf@gmail.com و باعنوان کد مقاله،نام نویسندگان،عنوان مقاله و شماره تماس درخواست اصلاحات نمایند واز  طریق "پنل کاربری" » "وضعیت و هزینه مقالات" در بخش "هزینه های مربوط به این مقاله " نسبت به پرداخت هزینه اصلاحات اقدام نمایند.
جهت پیگیری درخواست های خود ازطریق شماره تلفن 09100459295 بین ساعات 15 تا 18 (به جز ایام تعطیل) تماس و یااز طریق همین تلفن از طریق پیامک در طول روز  اقدام نمایند


 
  -از تماس با سایر شماره های دبیرخانه اکیدا خودداری گردد

 

با تشکر
دبیر خانه کنفرانس


back2017-09-23Voting is1 time